آزادسازی واردات

موافقت ایران خودرو با آزادسازی واردات خودرو

/iran-khodro-agrees-to-liberalize-car-imports

مدیر عامل ایران خودرو می‌گوید:  واردات به نفع صنعت خودرو است و موافق آزادسازی واردات خودرو هستم.