آزاد

ثبت سفارش جدید آیفون، ممنوعیت در کار نبوده فقط یک اشتباه سیستمی

/registration-new-iphone-order-released

ثبت سفارش آیفون به علت اختلال سیستمی با مشکل مواجه شده بود و از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سر گرفته می‌شود.