طرح جدید فروش نقدی و اقساطی محصولات گروه بهمن به صورت آنلاین از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ فعال خواهد شد.

شرکت بهمن موتور شروطی را مطابق موارد مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلاً تشریح شده، قرار داده است که در صورت
ثبتنام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبتنام متقاضی از سوی شرکت بهمن موتور یک طرفه فسخ و وجه واریز
شده به حساب مبدأ مسترد خواهد شد.
ثبت نام صرفاً به صورت آنلاین و از طریق پرتال جامع ایرانی کار به آدرس ذیل قابل انجام میباشد
http://Bahman.iranecar.com


دانلود بخشنامه فروش 140104100 - فروش نقدی کارا تک و دو کابین ، کاپرا 2 و ون اینرودز


دانلود بخشنامه 140104101 - پیش فروش عادی با قیمت غیر قطعی  وانت کارا تک و دو کابین


دانلود بخشنامه 140104102 ـ نقدی اعتباری وانت کارا تک و دو کابین