گروه خودروسازی سایپا برنامه دارد تا از روز سه شنبه مورخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ فروش کوییک R پلاس اتوماتیک آپشنال و شاهین دنده ای تیپ G را آغاز کند. برای همین شرایط فروش این دو محصول را در قالب دو طرح عرضه اعلام کرده است.به گزارش "ایلیا انلاین"، در این شرایط فروش اعلام شده است که خودروها به صورت عرضه عادی و عرضه جهت تخصیص سهمیه به طرح حمایت از جوانی جمعیت به فروش می رسند. هر دو این طرح ها با تحویل ۹۰ روز کاری همراه هستند و در زمان ثبت نام کل بهای خودرو باید به حساب سایپا واریز شود. قیمت خودروها در شرایط فروش اعلام شده قطعی است و برای طرح فروش عادی اعلام شده است که مشتریان تا زمان تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام را دارند و فرایند قرعه کشی برای این نوع فروش اتفاق نمی افتد.


اما برای طرح فروش حمایت از جوانی جمعیت، مشتریان می توانند به مدت سه روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند و پس از آن، نتیجه نهایی به متقاضیان اعلام می شود.

توجه : 

 در طرح فروش عادی شرط پلاک فعال وجود دارد.


موضوع: اعلام شرايط فروش فوق العاده برخی از محصولات گروه خودروسازی سايپا


احتراما،ً بدين وسيله به اطلاع متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازd سايپا ميرساند، شرايط فروش فوق العاده محصولات به شرح ذيل اعلام ميگردد


تاريخ و نحوه ثبت نام :


متقاضيان محترم از ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1401/11/04در صورتي که مطابق فرايند ذيل داراي حساب وکالتي و موجودي به ميزان مبلغ مندرج در بخشنامه جهت خودرو درخواستي بوده و داراي شرايط ثبت نام مطابق محدوديت هاي اين بخشنامه باشند، مي توانند با ورود به سايت فروش گروه خودروسازي سايپا به آدرس  ، https://saipa.iranecar.com پس از ثبت اطلاعات شخصي و دريافت کد کاربري و رمز عبور اخذ شده از سايت، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام نمايند. لازم به ذکر است متقاضياني امکان ثبت نام را خواهند داشت که تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  1401/11/03 کليه فرايندهاي اعلام شده در اين خصوص را تکميل نمايند.


همچنين امکان پیش ثبت نام در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نيز از ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1401/11/04 به مدت 3روز جهت متقاضيان محترم اين طرح فراهم مي باشد و فرايند فروش از طريق تعريف حساب وکالتي شامل متقاضيان طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نمي باشند


فرايند و نكات اختصاصی در خصوص طرح فروش فوق العاده عادی:

1. متقاضي محترم جهت ثبت نام محصولات مي بايست نسبت به تعريف حساب وکالتي براي شرکت سايپا / پارس خودرو در يکي از بانکهاي تجارت، ملي، صادرات ، ملت ، رفاه و اقتصاد نوين نمايد.

2. در صورتیکه متقاضي محترم در يکي از بانکهاي ذکر شده داراي شماره حساب نباشد مي بايست ابتدا در يکي از بانکهاي مذکور بصورت حضوري و يا اينترنتي افتتاح حساب نموده و سپس در خصوص وکالتي نمودن حساب مذکور اقدام نمايد. لازم به ذکر است اعلام و يا ويرايش شماره شباي حساب وکالتي در پروفايل متقاضي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  1401/11/03جهت ثبت نام ضروري مي باشد.
* متقاضي محترم مي تواند جهت تعريف حساب وکالتي در بانك تجارت و ملي علاوه بر امکان مراجعه حضوري به يکي از شعب بانك هايمذکور، با مراجعه به سايت ( https://car.farava.irجهت بانك تجارت) و يا سايت ( https://firoozeh.bmi.ir/signin جهت بانك ملي) بصورت آنلاين در اين خصوص اقدام نمايد.

3. متقاضي محترم مي بايست پس از تعريف حساب وکالتي نسبت به واريز وجه خودروي مورد درخواست بر اساس مبالغ درج شده در مفاد بخشنامه در حساب وکالتي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  1401/11/03اقدام نمايد.

4. متقاضیان محترم که مطابق فرايند فوق اقدام نموده و حايز شرايط ثبت نام بر اساس محدوديت هاي اعلام شده در اين بخشنامه باشند، از ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1401/11/04 با ورود به سايت فروش گروه خودروسازي سايپا به آدرس
https://saipa.iranecar.com نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است در صورتي که متقاضي نسبت به تعريف حساب وکالتي و يا واريز وجه در حساب تعريف شده تا مهلت تعیین شده اقدام ننمايد امکان ثبت نام براي ايشان میسر نخواهد بود

5. وجه بلوکه شده در حساب متقاضیاني که حايز شرايط ثبت نام در اين بخشنامه نبوده و يا نسبت به ثبت نام در تاريخ  1401/11/04 اقدام ننموده و يا ظرفیت در نظر گرفته شده براي خودروهاي مذکوردر زمان ثبت نام ايشان، تکمیل شده باشد از مسدودي خارج و هیچگونه ثبت نام و پذيرشي در سیستم فروش سايپا براي متقاضیان ايجاد نخواهد شد . بديهي است در اين خصوص هیچگونه مسئولیت و تعهدي متوجه گروه خودروسازي سايپا نمي باشد

 

نكات اختصاصی در خصوص طرح قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت:

* در راستاي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعیت مصوبه مجلس شوراي اسلامي به تاريخ  ،1400/08/19گروه خودروسازي سايپا امکان ثبت نام يکدستگاه از محصولات مطابق جدول فوق را براي مادراني که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ مذکور متولد شدهاند بشرح اين بخشنامه فراهم نموده است.

* درطرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعیت جهت کلیه محصولات طرح مذکور ابتدا پیش ثبت نام انجام ميپذيرد و پس از شناسايي مادران حائز شرايط امکان ثبت نام نهايي و واريز وجه میسر خواهد شد.

* در طرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعیت محدوديت پلاك فعال، حداقل سن  18سال، دارا بودن گواهینامه رانندگي، عدم خريد 48ماه گذشته براي مادران حائز شرايط لحاظ نخواهد شد.

* در طرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعیت هر کدملي تنها مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو در يکي از شرکتهاي خودروساز ميباشد.

* پیرو بخشنامه شماره  405032 به اطلاع مي رساند علاوه بر اجراي طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعیت در خصوص فروش کويیك R پلاس اتوماتیك آپشنال مطابق شرايط بخشنامه، بصورت همزمان نیز پیش ثبت نام فروش فوق العاده خودروي شاهین با قیمت 3.447.470.000 ريال نیز جهت متقاضیان گرامي اين طرح فعال مي باشد.

 


دانلود بخشنامه فروش  فوق العاده
شرایط فروش عادی و طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت