گروه خودروسازی سایپا به مناسبت دهه فجر از ساعت ۹ صبح امروز  ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ خودرو‌های ساینا اس دوگانه سوز، کوییک مدل GX، کوییک آر اتوماتیک و کوییک آر مدل GX را در قالب طرح فروش پیش فروش یک ساله را شروع کرد.موضوع: اعلام شرايط پيش فروش انواع محصولات گروه خودروسازي سايپا (طرح عادي و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)
 


احتراماً، بدينوسيله به اطلاع متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز خودروسازي سايپا ميرساند، شرايط پيش فروش محصولات به شرح ذيل اعلام ميگردد:


تاريخ و نحوه ثبت نام :


متقاضيان محترم از ساعت  9 صبح روز پنج شنبه مورخ  1401/11/13 در صورتي که مطابق فرآيند ذيل داراي حساب وکالتي و موجودي به ميزان مبلغ مندرج در بخشنامه جهت خودرو درخواستي بوده و داراي شرايط ثبت نام مطابق محدوديت هاي اين بخشنامه باشند، مي توانند با ورود به سايت فروش گروه خودروسازي سايپا به آدرس  ، https://saipa.iranecar.com پس از ثبت اطلاعات شخصي و دريافت کد کاربری و رمز عبور اخذ شده از سايت، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام نمايند. لازم به ذکر است متقاضياني امکان ثبت نام را خواهند داشت که تا ساعت  15 روز چهارشنبه مورخ  1401/11/12 کليه فرايندهاي اعلام شده در اين خصوص را تکميل نمايند.


همچنين امکان پیش ثبت نام در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نيز از ساعت  9 صبح روز يك شنبه مورخ  1041/11/16 به مدت  3 روز جهت متقاضيان محترم اين طرح فراهم مي باشد و فرايند فروش از طريق تعريف حساب وکالتي شامل متقاضيان طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نمی باشند

فرايند و نكات اختصاصي در خصوص طرح پيش فروش:
 

  1. متقاضی محترم جهت ثبت نام محصولات می بايست نسبت به تعريف حساب وکالتی برای شرکت سايپا / پارس خودرو در يکی از بانکهای تجارت، ملی، ملت، صادرات و اقتصاد نوين اقدام نمايد.
  2. در صورتیکه متقاضی محترم در يکی از بانکهای ذکر شده دارای شماره حساب نباشد می بايست ابتدا در يکی از بانکهای مذکور بصورت حضوری و يا اينترنتی افتتاح حساب نموده و سپس در خصوص وکالتی نمودن حساب مذکور اقدام نمايد. لازم بهه ذکهر است اعلام و يا ويرايش شماره شبای حساب وکالتی در پروفايل متقاضی تا پايان ساعت  15روز چهارشنبه 1041/11/12 جهت ثبت نام ضروری می باشد.
  • متقاضی محترم می تواند جهت تعريف حساب وکالتی در بانك تجارت، ملی و ملت، علاوه بر امکان مراجعه حضوری به يکی از شعب بانك های مذکور، با مراجعه به
بانک تجارت
https://car.farava.ir
بانک ملی
https://firoozeh.bmi.ir/signin

بانک ملت
https://bastam.bankmellat.ir/bastam/proxyAccount_serviceبصورت آنلاين در اين خصوص اقدام نمايد.

3. متقاضی محترم می بايست پس از تعريف حساب وکالتی نسبت به واريز وجه خودروی مورد درخواست براساس مبالغ درج شده در مفاد بخشنامه در حساب وکالتی تا ساعت  15 روز چهار شنبه مور   1041/11/12 اقدام نمايد

4. متقاضیان محترم که مطابق فرايند فوق اقدام نموده و حايز شرايط ثبت نام بر اساس محدوديت های اعلام شده در اين بخشنامه باشند، از ساعت  9 صبح روز پنج شنبه مور   1401/11/13 با ورود به سايت فروش گروه خودروسازی سايپا به آدرس https://saipa.iranecar.comنسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی نسبت به تعريف حساب وکالتی و يا واريز وجه در حساب تعريف شده تا مهلت تعیین شده اقدام ننمايد امکان ثبت نام برای ايشان میسر نخواهد بود

5. در صورت حايز شرايط بودن متقاضی و امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت، پس از پايان ثبت نام، وجه اعلام شده در بخشنامه از حساب مشتری محترم کسر شده و پذيرش خودرو مطابق فرآيند های تعريف شده صورت خواهد پذيرفت


نكات اختصاصي در خصوص طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:

  1. در راستای ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه شورای اسلامی به تاريخ  ، 1400/08/19 گروه خودروسازی سايپا امکان ثبت نام يک دستگاه از محصولات مطابق جدول فوق را برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ مذکور متولد شده اند بشرح اين بخشنامه فراهم نموده است

  2. در طرح های قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت جهت کلیه محصولات طرح مذکور ابتدا پیش ثبت نام انجام می پذيرد و پس از شناسايی مادران حائز شرايط امکان ثبت نام نهايی و واريز وجه میسر خواهد شد
  3. در طرحهای قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت محدوديت پلاك فعال، حداقل سن  18سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم خريد  48 ماه گذشته برای مادران حائز شرايط لحاظ نخواهد شد
  4. در طرحهای قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت هر کدملی تنها مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو در يکی از شرکتهای خودروساز میباشد.
دانلود بخشنامه پیش فروش سایپا بهمن 1401 (  به مناسبت دهه فجر)
طرح عادي و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت