به گزارش "ایلیا آنلاین"، متقاضياني كه در سامانه يكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامي ايشان به عنوان بخش دوم اولويت تابستان به اين شركت اعلام شده است و براي ايشان توسط شركت ايران خودرو پيامك ارسال گرديده مي توانند دراين بخشنامه ثبت نام نمايند.ببدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند همزمان با عرضه خودرو ويژه متقاضيان عادي طرح اولويت بندي سامانه يكپارچه و در راستاي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ  1400/08/24 از سوي مجلس شوراي اسلامي، براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شدهاند،و در سامانه يكپارچه اولويت بندي مرحله دوم تابستان  1402 از طريق اولويت بندي وزارت صمت انتخاب شده اند امكان ثبت نام به قيمت مصوب با شرايط پيش فروش برخي از محصولات شركت ايران خودرو صرفاً جهت بخش دوم اولويت هاي تابستان 1402با موعد تحويل مرداد  1402به شرح ذيل فراهم مي باشد.در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بودنكته1: اولويت هاي اعلامي مجاز به ثبت نام در خودروي انتخابي در سامانه يكپارچه مي باشند و تغيير خودرو امكانپذير نمي باشد.


نكته 2: متقاضياني كه در اولويت اول پيش فروش مادران سامانه يكپارچه توسط وزارت صمت معرفي شده اند مي بايست به منظور خريد محصولات ايران خودروً  صرفا از طريق سامانه ايران خودرو به نشاني  esale.ikco.ir اقدام نمايند و از ثبت نام در سايتهاي غير معتبر و با نشاني هاي مشابه، پرهيز نمايند.


نكته  3 : سند خودرو به مدت يكسال در رهن شركت ايران خودرو خواهد بود . هزينه ترهين در هنگام واريز وجه در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو و هزينه فك رهن در موعد يكساله انقضاء مهلت ترهين دريافت و سند از رهن خارج خواهد شد  
نكته 4 : مشتري مي تواند جهت كسب اطلاعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند)فاكتور فروش( و پلاك خودروي ثبت نامي به پروفايل شخصي ( esale.ikco.ir ) و ميز خدمت مشتري به نشاني اينترنتي :    customer.ikco.ir مراجعه و براي اطلاع از ضوابط فروش به سايت ايران خودرو به نشاني اينترنتي  www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id=56 مراجعه نمايد

زمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت  esale.ikco.ir بعد از ارسال پيامك از سوي ايران خودرو خواهد بود

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:
طرح پيش فروش عادي ويژه متقاضيان حمايت از خانواده وجواني جمعيت برابر با اولويت بندي اعلام شده وزارت صمت مطابق با جدول ابتداي بخشنامه از روز پنجشنبه مورخ  1402/01/31شروع و تا روز پنجشنبه مورخ 1402/02/14 ادامه خواهد داشت.


نكته 1: در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت علي الحساب خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميگردد.


نكته 2: در صورت انصراف مشتري و همچنين در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي و اختصاصي بخشنامه ) در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميشود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت  20 روز به شماره شباي معرفي شده، مسترد ميگردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.


دانلود بخشنامه 4579
پیش فروش محصولات ایران خودرو از طریق اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (طرح متقاضیان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)