گروه صنعتی ایران خودرو شرایط پیش فروش محصولاتش را برای متقاضیان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام کرد. در شرایط فروش ایران خودرو برای این نحوه عرضه، زمان تحویل خودروها   از مرداد ۱۴۰۲ اعلام شده است.


موضوع: اولين پيش فروش محصولات ايران خودرو (طرح متقاضيان عادي) از طريق اولويت بندي سامانه يكپارچه فروش خودرو – فروردين 1402


بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز ميرساند شرايط پيش فروش برخي از محصولات شركت ايران خودرو صرفاً جهت بخش دوم اولويت هاي تابستان 1402 با موعد تحويل مرداد  1402به شرح ذيل اعلام مي گردد.

متقاضياني كه در سامانه يكپارچه ثبت نام نمـوده انـد و اسـامي ايشـان بـه عنـوان بخـش دوم اولويـت تابسـتان بـه ايـن شـركت اعـلام شـده است و براي ايشان توسط شركت ايران خودرو پيامك ارسال گرديده مي توانند دراين بخشنامه ثبت نام نمايند.


در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بودزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت  esale.ikco.ir بعد از ارسال پيامك به منتخبين خواهد بود
 


تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح پيش فروش عادي مطابق جدول فوق از روز چهارشنبه مورخ  1402/01/30 شروع و تا روز چهارشنبه مورخ 1402/02/06 ادامه خواهد داشت.


نكته 1: در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت علي الحساب خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميگردددانلود بخشنامه 4577
پيش فروش محصولات ايران خودرو (طرح متقاضيان عادي) از طريق اولويت بندي سامانه يكپارچه فروش خودرو
دانلود بخشنامه 4577 با لینک مستقیم 1

دانلود بخشنامه 4577 با لینک کمکی 1